…s kronikami, obzvláště s těmi nejstaršími, zažila v srpnu Marie Zdeňková, kronikářka Prahy 15. Naštěstí je jen předávala do Archivu hlavního města Prahy, aby mohly být zdigitalizovány a uloženy.
„S některými jsem tu opravdu dlouho a mnohokrát jsem je pročítala a hledala v nich různé informace. Je v nich i spousta mé práce,“ dodávala při předání zaměstnancům archivu. Ti, dle dohody, by nejpozději do půl roku měli pořídit digitální kopie. Tím vzniknou tzv. bezpečnostní kopie, jako nejnutnější a základní ochrana před ztrátou či poškozením těchto vzácných svědků času. Kopie budou zároveň veřejně přístupné na webových stránkách archivu pro badatelskou veřejnost a městská část též obdrží svou digitální kopii ke svým potřebám.
\“Bohužel takto nepostupují všechny městské části, Praha 15 je tedy spíše výjimkou,\“ uvedla Barbora Lašťovková při přebírání. Přitom je, dle jejích slov, možná nejen ztráta, ale i případné nezákonné obohacení nezodpovědným pracovníkem a škoda, která pak může vzniknout, je jen těžko vyčíslitelná.
V případě potřeby je možné si kroniky z Archivu opět vypůjčit pro výjimečné příležitosti, jako jsou například výstavy kronik při výročích apod.

Foto: Barbora Lašťovková přebírá za Archiv hlavního města Prahy od kronikářky Prahy 15 Marie Zdeňkové vzácnou pamětní knihu obce Horní Měcholupy z let 1923 až 1985, Kroniky Horních Měcholup a Městské části Praha 15 od roku 1986 do roku 2004 a další dokumenty včetně starých výtisků zpravodaje Hlasatel.