V souvislosti s nedávnými komunálními volbami v obcích došlo v řadě případů ke generační (nebo i politické) obměně kronikářů. Noví kronikáři si často neví rady, jak vést kroniku obce, jaká jsou jejich práva a povinnosti, jaké jsou povinnosti obce, či místně příslušného archivu. Všechny tyto informace najdou zájemci na tomto webu – www.kronikari.info, či v tištěné podobě zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o.p.s., Vzdělávacím centrem ČR, Vzdělávací agenturou ČR a Agenturou Vzdělávání.com. Všechny tyto instituce budou pořádat semináře v termínech srpen – listopad 2019 a leden 2020 – červen 2020.

Plánovány jsou zatím tyto semináře ( podrobnosti přineseme v jarních měsících):

• 19. 8. 2019 Písek: Obecní kronika v roce 2019 (seminář pro Svazek obcí regionu Písecko), vedení kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním, představení publikace věnované této problematice.

• 20. 8. 2019 České Budějovice: Obecní kronika. Kronikář a aktuální legislativa, formální úprava kroniky, obsah kroniky. Pořádá Vzdělávací centrum ČR. Bližší informace a přihláška zde.

 21. 8. 2019 Jihlava: Obecní kronika. Kronikář a aktuální legislativa, formální úprava kroniky, obsah kroniky. Pořádá Vzdělávací centrum ČR. Bližší informace a přihláška zde.

• 22. 8. 2019 Zlín: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Olomouc. Bližší informace a přihláška zde.

• 23. 8. 2019 Ostrava: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Olomouc. Bližší informace a přihláška zde.

• 29. 10. 2019 Rýmařov: Obecní kronika  (seminář pro mikroregion) – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

• 30. 10. 2019 Olomouc: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Olomouc. Bližší informace a přihláška zde.

• 5. 11. 2019 Praha – pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Kronika 21. století – Kronikář a aktuální legislativa * Praktické rady a zkušenosti k vedení kroniky * Zdroje informací pro zápisy * Možnosti využití kroniky. Bližší informace a přihláška zde.

• 31 . 1. 2020 Brno: Obecní kronika (úvodní kurz). Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – pobočka Brno.

Další možností, jak informace o vedení kroniky získat, je pro kronikáře osobní konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury.