Nedílnou součástí práce kronikáře je dnes styk s moderní výpočetní technikou a zálohovacími zařízeními. Analogová záložní zařízení (magnetofon – ať už kotoučový nebo páskový, videokameru, fotoaparát určený pro negativní film nebo diapozitivy) nahradila moderní digitální technika (počítač, digitální kamera, fotoaparát, digitální záznamník, CD, DVD, externí disky) pracující s jedničkami a nulami, pracující s megabyty a gigabyty dat. S nástupem nových technologií nastaly i problémy s čitelností, převodem a hlavně trvanlivostí dat.
Dříve oblíbené diskety nahradily v současné době CD, DVD nebo externí disky, kam lze ukládat texty, fotografie, zvuky a videa. Problémy s daty mohou nastat v případě, že uvedená záložní média neuchováváme v ideálních podmínkách.

IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁNÍ CD, DVD, externích (flash) i interních (hard) disků:
Dotýkejte se média co nejméně. Vadí nejen případné zašpinění či škrábance, ale také chemikálie, které se přenesou z vašich prstů.
Vyhněte se osvětlení. Všechna média se zapisují silným zářením laseru, mohou proto reagovat na dlouhodobé působení slunečního záření (zejména jeho ultrafialové složky).
Vyhněte se vysokým a nízkým teplotám. I na přehřátí jsou CD, DVD citlivé. Rozsah ideálních teplot je přibližně 0 až 20 stupňů Celsia.
Vadí i vlhkost. Suché prostředí nepodporuje korozi ani růst plísní (velice rády se na discích usazují).
– Potřebujete-li disk vyčistit, vyhněte se chemikáliím, které mohou narušit polykarbonát, a prachu, který zase snadno vytvoří škrábance. CD a DVD čistěte pohyby od středu k okrajům, tak zamezíte škrábancům, které překryly záznamovou stopu – ta je uložena v husté spirále a čištěním kolem dokola je tak velmi ohrožována. Do flashdisků a harddisků vůbec nezasahujte, případnou opravu, čištění nechte raději na odborné firmě.