Ve Velkých Opatovicích na jižní Moravě je možné navštívit Moravské kartografické centrum. Jeho expozice je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografického zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku.
Ústředním exponátem centra je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zaujíma cca 100 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty kartografického centra jsou faximile rukopisných topografických map, dále rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků.V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici jsou dále vystaveny faximile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. Celá expozice bude doplněna unikátními přístroji pro kartografické a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek Národního technického muzea.

Součástí expozice je doprovodný vzdělávací program pro děti na téma výroba map a moderní metody kartografie.Adresa:
Zámek 14
679 63 Velké Opatovice
tel.: 516 410 700

Otevírací doba:
Duben – květen – víkendy a svátky – 10:00 – 16:00 hod.
Červen – 15. září – denně mimo pondělí – 10:00 – 17:00 hod.
Od 15. září – říjen – vídenkdy a svátky – 10:00 – 16:00 hod.
Pondělí: ZAVŘENO

Mimo uvedenou otevírací dobu – je nutno se předem objednat na tel.č. 516 477 303 (pouze skupiny nad 10 osob)

Vstupné: dospělí: 20 Kč, děti, studenti a důchodci: 20 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti): 100 Kč