25. října byla v obci Nová Role (Karlovarský kraj) uspořádána slavnostní vernisáž výstavy konané u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Výstava nazvaná „Průřez historií Nové Role“ byla výstupem badatelského snažení seskupení pěti nadšenců označujících se za Novorolské patrioty.

V rámci příprav probíhaly tematické vycházky, rozhovory s pamětníky, dále byly postupně shromažďovány starší fotografie, pohlednice, odborná literatura či osobní dokumenty. Cenným pramenem se staly i obecní kroniky odrážející bohatou kronikářskou tradici v obci či kopie stavební plánové dokumentace vybraných objektů z archivu Stavebního úřadu. Výše uvedené materiály a výpovědi pamětníků byly vzájemně porovnány a zpracovány do podoby velkoformátových posterů.

Karel Hamberger – kronikář města Nová Role

Návštěvníci výstavy zhlédli přes dvacet tematicky zaměřených posterů zpravujících např. o politickém a urbanisticko-architektonickém vývoji obce, kulturním či sportovním životě, ale i o hostinských zařízeních, odrazu obce v německy psané literatuře a proměnách dobových pohlednic. Pozornost vzbudily i dobové předměty, které byly pro výstavní účely poskytnuty novorolskými občany. K vidění tak byly dlaždice pocházející z již nestojící cihelny nebo exponáty z vlakového nádraží. Svou funkčnost prokázala stará nádražní lavice (posloužila k posezení starším návštěvníkům výstavy), která dle výpovědi pamětníků, sloužila mj. k ukládání gumových holínek v době „blátivé“ výstavby socialistického panelového sídliště. Nostalgické vzpomínky navozovaly předměty z doby relativně nedávné, jako byly např. hliněné kuličky a pro ně vyrobený „plácek“ a další hry z období socialismu. Zajímavou sondu představoval výběr osobních dokumentů poukazující na každodenní život již nežijícího občana na pozadí dějinných událostí (pracovní kniha, domovské právo, povolení ke stavbě domu aj.).

O výstavu v Nové Roli byl velký zájem

Slavnostní vernisáže, uvedené výběrem českých písní a skladeb vč. státní hymny, se zúčastnilo více než sto návštěvníků, což lze v měřítku Nové Role (cca 4100 obyvatel) považovat za úspěch.

 

Mgr. Karel Hamberger

kronikář Nové Role