V letošním roce se koná jubilejní 25. ročník soutěže Vesnice roku, ve kterém soutěžilo 205 obcí z celé České republiky.

Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Vítězné obce krajských kol (držitelé Zlatých stuh) postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích dne 14. září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2019“ získá finanční odměnu formou dotace ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj a vůz ŠKODA SCALA.

V posledních letech si hodnotitelé soutěže všímají i neúnavné práce obecních kronikářů, kteří se zájmem zaznamenávají současnost pro budoucí generace, bádají v archivech, zachraňují místní tradice a památky. V krajských kolech soutěže je udělován diplom za vzorné vedení obecní kroniky.

V roce 2019 byl např. oceněn ve Středočeském kraji Cenou hejtmanky Středočeského kraje za zachování historické paměti obce kronikář a historik Vladimír Chalupný z obce Máslovice a diplom za vzorné vedení kroniky získala obec Senomaty.