15. února 2021 organizujeme večerní seminář Kronikářská legislativa.

Seminář je určen kronikářům, zastupitelům, starostům obcí a dalším zájemcům o vedení obecní kroniky v tradiční ručně psané i moderní elektronické podobě. Účastníci během vzdělávací akce získají informace týkající se legislativního rámce vedení obecní kroniky.

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku níže. Uzávěrka přihlášek byla 9. února 2021.

Cena kurzu: 900 Kč, pro předplatitele na www.kronikari.info sleva 5%.

Čas: 18:00 – 20:00 hod.

Tento kurz svým obsahem odpovídá první polovině kurzu „Jak vést obecní kroniku?“.

Obsah kurzu:

  • Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
  • Ochrana osobních údajů  (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb., zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník)
  • Zákon č.121/2000 Sb. (Autorský zákon)
  • Diskuze
  • Na seminář volně navazuje seminář Obsah obecní kroniky (pořádáme za týden – 22. února 2021)

Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka, dlouholetý kronikář obce, šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Seminář proběhne přes prostředí MS Teams (na svém počítači nemusíte nic instalovat, důležité je mít stabilní připojení k internetu, mikrofon a sluchátka nebo reproduktory).

Vaše místo bude rezervováno po zaplacení faktury, kterou Vám zašleme po vyplnění přihlášky.