22. února 2021 organizujeme večerní seminář Obsah obecní kroniky.

Seminář je určen kronikářům, zastupitelům, starostům obcí a dalším zájemcům o vedení obecní kroniky v tradiční ručně psané i moderní elektronické podobě. Účastníci během vzdělávací akce získají doporučení k vedení obecní kroniky (formální úprava, obsah kroniky).

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku níže. Uzávěrka přihlášek je 16. února 2021. (přihlašování uzavřeno)

Cena kurzu: 900 Kč, pro předplatitele na www.kronikari.info sleva 5%.

Čas: 18:00 – 20:00 hod.

Tento kurz svým obsahem odpovídá druhé polovině kurzu „Jak vést obecní kroniku?“.

Obsah kurzu:

  • Praktické rady a zkušenosti pro vedení obecní kroniky
  • Doporučení k formální úpravě kroniky
  • Schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně)
  • Seminář volně navazuje na předchozí seminář s názvem Kronikářská legislativa (účast na předchozím semináři ale není nutná).

Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka, dlouholetý kronikář obce, šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Seminář proběhne přes prostředí MS Teams (na svém počítači nemusíte nic instalovat, důležité je mít stabilní připojení k internetu, mikrofon a sluchátka nebo reproduktory).

Vaše místo bude rezervováno po zaplacení faktury, kterou Vám zašleme po vyplnění přihlášky.