K 30. lednu 2015 vychází zpravodaj Kroniky a kronikáři č. 1/2015 (celkově 21. číslo). Tematicky se obsah čísla věnuje
• Péči o Památné stromy
• Vítání občánků a jubilea ve světle osobních údajů a co z toho plyne pro kronikáře
• Zákonu 132/2006 Sb. o kronikách obcí
• Kronikářským setkání a seminářům v roce 2015
… a obsahuje řadu dalších námětů, rad a komentářů. Všem aktuálním předplatitelům bude zpravodaj zasílán v týdnu po 2. únoru 2015.
Chcete zpravodaj číst a nejste ještě předplatiteli? Bližší informace o předplatném najdete zde, registraci nového čtenáře můžete provést zde.
Časopis není ve volném prodeji, lze ho získat zatím pouze formou předplatného (jehož součástí je hlavně vstup do elektronického časopisu a poradny) nebo výběrově při různých kronikářských akcích a seminářích.