1. srpna 2012 nabyla účinnosti nová vyhláška MV ČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Protože vedení a uchovávání obecní kroniky
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.