Plzeňský kraj vyhlásil pátý ročník soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje. Kraj se tak snaží ocenit náročnou a záslužnou práci obecních kronikářů, která je i v dnešní době velice důležitá.

Do soutěže se může přihlásit kterákoli obec Plzeňského kraje, případně městský obvod statutárního města Plzeň. Obec může do soutěže přihlásit i kroniku části obce; městský obvod může do soutěže přihlásit pouze jednu kroniku.

Hodnoceny budou zápisy do kronik v letech 2019, 2020 a 2021.

Soutěž je určena pro ručně psané kroniky i pro kroniky vedené elektronicky. Kronika vedená v elektronické podobě musí být k hodnocení předložena vytištěná a opatřená vazbou.

Kroniky budou hodnoceny ve 4 kategoriích:

1. kategorie: ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel

2. kategorie: ručně psané kroniky obcí s počtem obyvatel 501 – 1500

3. kategorie: ručně psané kroniky obcí nad 1500 obyvatel

4. kategorie: kroniky vedené elektronicky bez ohledu na velikost obce

Tři nejlepší obce v každé kategorii budou finančně odměněny. Za 1. místo bude udělena odměna 50.000 Kč, za 2. místo 25.000 Kč a za 3. místo 10.000 Kč. Porota může udělit ještě další finanční odměnu v rozmezí od 2.000 do 5.000 Kč. Za účast v soutěži obdrží všichni zúčastnění kronikáři věcnou cenu.

Přihlášky do soutěže na kompletně vyplněném formuláři, který společně s pravidly najdete v příloze, mohou obce zasílat do datové schránky Plzeňského kraje, osobně na podatelnu krajského úřadu nebo poštou na adresu: Odbor regionálního rozvoje KÚPK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň do 20. listopadu 2023.

Kritéria hodnocení:

  • soulad se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
  • obsahová a stylistická úroveň
  • struktura kroniky
  • kvalita dokumentace dění v obci
  • grafická úroveň kroniky
  • kvalita příloh ke kronice
  • dostupnost obecní kroniky pro veřejnost

V době od 4. do 6. prosince 2023 budou kroniky vystaveny v budově krajského úřadu. Tato neveřejná výstava bude za účasti metodika určena pro obecní kronikáře, případně pro další zainteresované zájemce (zaměstnance KÚPK, muzeí, archivů apod.).

Slavnostní vyhlášení soutěže včetně předání finančních odměn kronikářům se uskuteční 13. prosince 2023 ve víceúčelovém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni.

V prvním ročníku soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje bylo v roce 2009 hodnoceno 58 kronik, ve druhém ročníku v roce 2011 47 kronik, ve třetím ročníku v roce 2015 40 kronik a ve čtvrtém ročníku v roce 2019 pak 32 kronik.

Další informace najdete zde.