Druhé letošní číslo je věnováno spolkům. Jak do obecní kroniky zaznamenat informace o spolcích v konkrétní obci? S jakými úskalími si musí poradit kronikář a obec? A existují vůbec také spolkoví kronikáři? Jak vést kroniku sboru dobrovolných hasičů? Jak vést kroniku mysliveckého spolku? Na tyto otázky vám odpoví Kroniky a kronikáři č. 2/2023.

Zpravodaj vychází 25. října 2023 a předplatitelům ho zasíláme automaticky prostřednictvím České pošty.  Pokud svůj výtisk neobdržíte do 31. října 2023, napište nám na e-mail: redakce@kronikari.info  

Nejste předplatiteli, přesto byste chtěli časopis získat? Jste kronikář sboru dobrovolných hasičů nebo kronikář mysliveckého spolku? Zpravodaj vám rádi zašleme (50 Kč výtisk + 35 Kč obyčejné ekonomické poštovné s obálkou). O výtisk se můžete přihlásit na e-mailu redakce@kronikari.info, nezapomeňte do e-mailu napsat fakturační údaje.