V sobotu 2. září si občané Strak na Nymbursku připomenuli oslavou sedmisté výročí první písemné zmínky o své obci. K tomuto výročí vydalo nakladatelství Kaplanka Nymburk publikaci s názvem Straky 1323–2023: Sedm set let obce na říčce Doubravce.

O autorství se za vydatné pomoci místních pamětníků podělili zkušený autor literatury faktu, nymburský spisovatel Jan Řehounek a starosta obce Josef Šťastný. „Z pramenů zjistíte, že Straky jsou obcí, která má uchovanou celou řadu kronik, což bylo pro zpracování knihy úžasné,“ uvedl Jan Řehounek. Nejpodstatnějšími prameny pro vznik knihy tak bylo 12 svazků obecních kronik a alb historických fotografií, ale byla použita i řada dalších pramenů a literatury.

Kniha o čtvercovém formátu 110 x 110 mm, v pevné vazbě a v barevném tisku má 120 stran. Autoři pro dokreslení historických skutečností obsažených v textech použili 4 mapy, 6 erbů a znaků, 6 reprodukcí obrazů, 7 reprodukcí různých tiskových materiálů, 110 historických a 51 současných fotografií.

První ohlasy na knihu jsou pozitivní. Místní v knize nacházejí historickou paměť svého bydliště, známá místa popsaná slovy i obrazem a mnohdy i zmínky o svých předcích, přespolní oceňují komplexní shrnutí dějů v sedmisetleté historii obce. Podařilo se odhalit i řadu dosud neznámých skutečností. Například proč mají Straky neobvykle širokou náves, či příběh z druhé světové války, kdy místní starosta Josef Šťastný (mimochodem dědeček současného starosty) zachránil životy mnoha občanů Strak. Byl totiž přerušen spojovací kabel pro letiště Boží Dar a jeho velitel, příslušník SS, prohlásil, že neobjasní-li se pachatel, bude zastřelen každý pátý muž ze Strak. A vyzval starostu, aby určil muže určené k popravě. Josef Šťastný řekl, že on, jako starosta ručí za své lidi a půjde jako první. Německý důstojník se rozčílil, že nepřichází v úvahu, aby byl popraven starosta. Jenže Josef Šťastný mezi tím vyslechl od vojáků, v kterých místech byl kabel překopán a sebevědomě důstojníkovi oznámil, že je to mimo katastr obce. Jeho odvaha a jeden metr zachránily obec. Kniha přináší například i podrobné informace o zdejších rodácích – slavném malíři Janu Dědinovi a Václavu Pokešovi, který jako letec R.A.F. nalétal v druhé světové válce 780 operačních hodin.