V Archivu města Ostravy je kromě mnoha cenných dokumentů uložen soubor kronik původně samostatných obcí, které jsou dnes součástí Ostravy, dále kronik městských
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.