22.března od 18.15 hodin v chebské městské knihovně budou moci chebští občané a další zájemci spatřit zdejší městskou kroniku.V rámci besed, které se konají u příležitosti oslav 950 let od první písemné zmínky o městě, návštěvníky seznámí místní kronikář Jindřich Josef Turek nejen s chebskou kronikou, ale také s celou prací kronikáře.