Kniha Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie od roku 2009 – ÚZ č. 689 je rozsáhlým souborem 31 předpisů (podle stavu k 1. 10. 2008). Je rozdělena do čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie (včetně novely od roku 2009), ostatní předpisy. Publikace mj. obsahuje zákon o obcích, krajích, Praze, o obcích s rozšířenou působností, dále předpisy o matrikách, o svobodném přístupu k informacím, o informačních systémech veřejné správy, zákon o kronikách obcí a další. Nově byl do publikace zařazen zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Publikace stojí 368 Kč včetně DPH (počet stran 368) a lze si ji písemně objednat na adrese ECONOMIA a. s., VTÚ Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz, nebo na internetové adrese http://knihy.ihned.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku z nakladatelství SAGIT.
Publikace stojí 368 Kč včetně DPH (počet stran 368) a lze si ji písemně objednat na adrese ECONOMIA a. s., VTÚ Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz, nebo na internetové adrese http://knihy.ihned.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku z nakladatelství SAGIT.