• Sobota 21. října od 13 hodin – Komentovaná prohlídka výstavy Litovelské kroniky. Provází Mgr. Robert Najman a Ing. Radovan Urválek. Sraz před muzeum v Litovli (Smyčkova 795, Litovel). Doprava vlastní (možnost využití linkového autobusu z Olomouce s odjezdem 11.55 z autobusového nádraží, 12.01 z hlavního nádraží či 12.09 ze Střelnice). Připravila Literárně historická sekce ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska a Muzeem Litovel.
  • Setkání obecních kronikářů ze střední Moravy
    Sobota 25. listopadu od 10 hodin. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci, Státním okresním archivem Olomouc, Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci a Litovelskou muzejní společností se koná setkání obecních kronikářů ze střední Moravy (Olomouckého kraje). Organizátoři chtějí pomoci obnovení tradice pravidelných setkávání kronikářů s odborníky na půdě olomouckého muzea, jež byla před několika lety přerušena. Na programu workshopu jsou metodické přednášky, ukázky vybraných kronik, diskuse i společenské setkání kronikářů, odborníků a zájemců o obecní kroniky. Workshop se uskuteční v Radeckého sále Vlastivědného muzea na nám. Republiky 5 v Olomouci. Zájemci se hlásí Mgr. Pavlíně Kalábkové, Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc, mail: kalabkova@vsmo.cz do 20. listopadu 2023.