Hasičská zbrojnice v Osvětimanech na Slovácku už není pihou na tváři městyse. Objekt z roku 1938 má za sebou nákladnou opravu, která je předčasným dárkem ke 115. výroční založení sboru. A co víc, na osiřelý podstavec se po půl století vrátila socha sv. Floriána, patrona hasičů.

„Zbrojnice už potřebovala generální rekonstrukci, popraskaná omšelá omítka, netěsnící okna, promrzající garážová vrata a vysoké náklady na vytápění, to nebyla dobrá vizitka. I když jsme opravu původně plánovali na příští rok, kdy hasiči slaví jubileum, získání dotace naše plány změnilo,“ uvedl Lubomír Berka, místostarosta Osvětiman. Stavaři si „posvítili“ na okna i fasádu, která se dočkala zateplení, a vybudovali chybějící sociální zázemí.
Největší radost však hasiči mají z návratu sochy sv. Floriána. „Koncem padesátých let ji nějaký sedlák při otáčení s povozem shodil a úplně zničil. Od té doby stál u zbrojnice jen kamenný podstavec,“ říká Berka.
Asi 170 centimetrů vysokou dřevěnou sochu vytesal místní umělec Martin Bureš, po usazení na podstavec sv. Floriána včera za asistence krojové chasy posvětil farář Anton Kasan. „Ještě předtím jsme ze schránky podstavce vytáhli ve zkumavce uloženou listinu z roku 1955, která kromě informací o obci popisuje i tehdejší hospodářskou situaci, kdy, cituji: Naši vesnici zasáhl nebezpečný americký brouk – mandelinka bramborová,“ usmívá se Berka. Listinu, kterou ručně sepsal bývalý kronikář, vložil zpátky do podstavce starosta Otakar Berka a spolu s ní i nové dokumenty. „Budoucím generacím necháváme vzkaz o současném počtu obyvatel, domů, občanské vybavenosti, vedení městyse a vložili jsme i drobné peníze a pleskačku slivovice,“ prozradil starosta.
Rekonstrukce přišla na 1,8 milionu korun, pokladně městyse odlehčila půlmilionová dotace z ministerstva životního prostředí.
Autor: PETR ČECH