Objektivem kronikářky MČ Praha 15 Marie Zdeňkové

Zájem o kronikářskou panelovou diskusi byl velký.
Zleva: Miroslav Sígl, Jaromír Košťák, Jan Řehounek, Tomáš Hromádka, Hana Kábová, Karol Bílek.