Dvůr Králové – Město získalo před několika lety významnou památku. Desítky let sbíral Vlastimil Geisler historické pohlednice a fotografie Dvora. Ojedinělou sbírku věnoval městu.
Část kolekce byla představena na dvou úspěšných výstavách. V posledních letech ale sbírka leží na městském úřadě ve skříni. Bývalý kronikář Pavel Janoušek spolu s informatiky města začali sbírku postupně převádět do digitální podoby. Při tom se ukázalo, že u některých snímků chybí popisky nebo jsou zpřeházené.

„Sbírku v kopiích z počítače již více než rok upřesňuji. Je natolik obsáhlá, že je nad moje síly dosáhnout zdárného konce a pomoci od odpovědných kulturních činitelů města se mi zatím nedostává. Rozhodl jsem se proto, že požádám spoluobčany, abychom napravili a doplnili, co je třeba,“ vysvětlil Pavel Janoušek. Podle jeho návrhu by se odborníci spolu s občany pokusili doplnit ty nejstarší a nejcennější dochované fotografie. „Oddělil jsem je proto od stávající patnáctitisícové sbírky. Nerad bych se při jejich popisování dopustil chyb, a tudíž navrhuji formu kolektivní práce,“ doplnil Janoušek. Každému ze spolupracovníků na této zajímavé a odpovědné práci, předá část kopií fotografií. Ta se po popsání přesune k dalšímu spolupracovníkovi.
Postupně by tak skupina zájemců opravovala a schvalovala popisky historických materiálů .

Zájemci o účast se mohou hlásit písemně nebo osobně na adrese Fibichova 1111, nebo na podatelně městského úřadu. Pavel Janoušek si uchazeče z řad pamětníků sám vyhledá a hned mohou začít. „Výsledkem by mohla být záslužná práce, za kterou pochopitelně nemohu slíbit žádnou hmotnou výhodu. Každopádně společně uděláme kus poctivé práce,“ vyzval ke spolupráci Pavel Janoušek.

Město hledá, kde by bylo možné alespoň část Geislerovy sbírky vystavit. Hovoří se například o budově Reginy, kde vzniknou po rekonstrukci nové výstavní prostory impotenciastop.pt.