Jsou jedinečnými dokumenty a němými svědky života v obcích regionu. Pátý ročník bienále soutěže města  a obcí o Nejlepší kroniku Libereckého kraje vyhlašuje pod záštitou hejtmana Martina Půty Liberecký kraj. Cílem soutěže je podpořit a ocenit práci městských a obecních kronikářů a upozornit obyvatele kraje na význam kronik pro uchování pravdivého obrazu současnosti budoucím generacím. Obce mohou vyplněnou přihlášku zasílat do 31. května.

Soutěže se mohou zúčastnit všechna města a obce Libereckého kraje. Odborná komise posoudí kroniky ve dvou kategoriích, a to u obcí s počtem obyvatel do 2.000 a obcí s počtem obyvatel nad 2.000.

Porota složená ze zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje, Státních okresních archivů, Muzea Českého ráje v Turnově a Městské knihovny v Jablonci nad Nisou bude hodnotit kroniky za rok 2018 a 2019 z hlediska obsahu a struktury zápisu, stylistické úrovně, grafické a výtvarné stránky a příloh ke kronice.

„Mít možnost prohlédnout si soutěžní kroniky, to je vždy velký zážitek. Kronika může být jen strohým výčtem událostí z té které obce. Může být ale také skutečným uměleckým dílem. A právě takové zaslouží největší obdiv. Najít kronikáře bývá pro obce skutečně tvrdým oříškem. Doufám, že s „virtuální“ generací tradice psaných kronik nezmizí,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Nejúspěšnější kronikáři získají za své kroniky v každé kategorii kromě diplomu finanční ocenění – 1. místo: 10.000 korun, 2. místo: 6.000 korun, 3. místo: 3.000 korun.

Vyplněnou přihlášku mohou obce zasílat do 31. května 2021 na adresu Státní okresní archiv Semily, Archivní 570, 513 01 Semily. Soutěžní svazek, případně svazky se zápisy za vyhodnocovaná léta 2018 až 2019, včetně příloh za toto období, zapůjčí obec svému místně příslušnému okresnímu archivu do 15. června 2021.

Slavnostní vyhodnocení za účasti představitelů Libereckého kraje, starostů, kronikářů a zástupců Ještědské pobočky České archivní společnosti se uskuteční nejdříve v září 2021 – podle aktuálního vývoje pandemické situace v souvislostí s COVID-19 – v Severočeském muzeu v Liberci, kde budou kroniky následující dva dny po slavnostním vyhodnocení soutěže vystaveny. Všichni pozvaní účastníci a ocenění obdrží s dostatečným předstihem informace o konkrétním datu vyhodnocení.

Liberecký kraj soutěž pořádá ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti, z. s. a Severočeským muzeem v Liberci, p. o.

 

Zdroj: kraj-lbc.cz

Ilustrační foto: Archiv redakce Kroniky a kronikáři