Individuální konzultace má oproti kronikářskému semináři  výhodu v tom, že se lektor může konkrétně věnovat problémům obecní kroniky v dané obci, spolu s kronikářem může vyřešit všechny potenciální nástrahy, které se mohou při práci kronikáře vyskytnout, na což při běžných seminářích není příliš času (účastní se jich většinou přes 20 zájemců).

Rovněž se kronikář při individuální konzultaci dozví informace k možnému vedení a obsahu kroniky – náměty jakým způsobem vést kroniku a její přílohy (papír, psací potřeby, vedení kroniky na počítači s následným vytištěním, obsah kroniky –  témata, která by se v zápisu za daný rok mohla v kronice objevit),  legislativní rámec vedení kroniky (Zákon o kronikách obcí, Archivní zákon, Zákon o zpracování osobních údajů / GDPR – co konkrétně a jakým způsobem lze psát do obecní kroniky o žijících lidech, občanský zákoník – co fotit, jakým způsobem, autorský zákon ve vztahu k obecní kronice) a cokoliv dalšího, co kronikáře napadne.

Účastníkům individuální konzultace zasíláme předem dnes již nedostupnou publikaci OBECNÍ KRONIKA, která je ideálním vzdělávacím materiálem. Obsahuje všechny potřebné informace k vedení, včetně legislativy (zákon o kronikách obcí, osobní údaje, archivní zákon…) a námětů pro vedení kroniky.

Aktuálně:  V současné době platí nouzový stav (resp. stav nebezpečí, epidemiologická situace), a tak je tato konzultace možná pouze formou on-line (jinak lektor rád jezdí na konzultace přímo do obcí). Účastník individuální konzultace obdrží odkaz na připojení do aplikace Teams, kde se s lektorem uvidí, uslyší a může přímo diskutovat. Nutno je mít k dispozici počítač/tablet/mobil se stabilním připojením k internetu, mikrofon, sluchátka/reproduktory. Termín a čas konzultace lze domluvit v pracovních dnech.

Informaci o ceně individuální konzultace rádi poskytneme na e-mailu redakce@kronikari.info.