V březnu vyšel metodický materiál Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním? jako součást zpravodaje Kroniky a kronikáři č. 1-2/2019.

Z obsahu přílohy časopisu: Legislativa, Usnesení, Kronikář, Hardware – Software, Titulní list, Schvalovací doložka, Technická příprava kroniky, Přílohy, Tisk, Vazba, Archivace.

Uvedená publikace je svého druhu prvním materiálem, který se souhrnně věnuje pouze obecní kronice vedené v elektronické podobě s následným vytištěním.

Zájemcům, kteří dosud nemají zpravodaj předplacený, rádi aktuální číslo zašleme. Cena zpravodaje je 100 Kč, náklady na dopravu 50 Kč. Zpravodaj můžete objednávat na elektronické adrese: redakce@kronikari.info. NEOBJEDNÁVEJTE. ZPRAVODAJ JE K 26. 8. 2019 VYPRODÁN.