Mladá Boleslav – Vést městskou kroniku začal v roce 1996, letos jej vystřídal ředitel muzea Luděk Beneš.
Rodák z Varnsdorfu a absolvent Vyšší hospodářské školy (dnešní Obchodní akademie), Jiří Král, před měsícem oslavil 80. narozeniny. Léta žije v Čejeticích, do letošního roku byl kronikářem Mladé Boleslavi.

Kdy jste vlastně začal zastávat post městského kronikáře?

Smlouva se mnou byla sepsána v roce 1996. Jako první jsem ovšem zpětně zpracoval ročníky 1993, 1994 a 1995. V tuto chvíli dopisuji rok 2013. Odevzdám ho v dubnu.

Odhaduji, že kronikářem se stává zpravidla člověk se silným vztahem k historii. Jak jste se k této práci dostal?

Historie mě zajímala vždy. Blíže jsem se k ní dostal na začátku 50. let, kdy jsem jako student Obchodní akademie po večerech docházel na arciděkanství, kde jsem na stroji přepisoval farní kroniku. Šlo o období od roku 1860 do 12. září 1948, tedy období, ze kterého byly zápisy psané v češtině. Opis se pořizoval pro případ, že by kronika zmizela, nebo ji bylo nutné odevzdat. Snažili jsme se, aby z ní zůstalo alespoň něco zachováno. Ze zájmu jsem také sbíral staré noviny.

Později jste městu nabídl své služby…

Ano, město se snažilo oslovit některé renomované autory publikací o regionální historii. Ti však měli plné ruce práce a kronikářem jsem se tak stal já.

Jak vypadá dokument, který každý rok odevzdáváte městu?

Jde o stostránkový koncept bez dokumentačních příloh. Ty například v 90. letech dodával fotograf Zdeněk Toužimský. V praxi to vypadalo tak, že já jsem napsal koncept na stroji, dcera ho v posledních letech přepsala na počítači a já ho na úřad odnesl na flash disku. Ale přece jen, papír je papír a jeho životnost narozdíl od počítačových dat máme osvědčenou.

Přibližte nám práci kronikáře.

Představa starého písmáka, který si večer sedl ke kronice a ručně zapsal, co se ve městě dělo, je od pravdy už hodně vzdálená. Ve městě se toho děje příliš mnoho. Také proto jsem se rozhodl, že budu kroniku zpracovávat zpětně a tematicky činnost zastupitelstva, dopravu, bezpečnost, životní prostředí, zdravotnictví a sociální sféru, školství, sport, osobnosti a jejich výročí, moji oblíbenou kulturu a samozřejmě také automobilku, protože Škoda Auto a Mladá Boleslav, to jsou dvě spojité nádoby.

Jsou součástí kroniky i události, které překračují hranice města?

Zaměřoval jsem se na místní události, ale také na události celospolečenské a zahraniční, například 11. září 2001 či pohřeb Václava Havla. Snažil jsem se vystihnout to, co v daném období lidmi hýbalo.

Odkud jste čerpal informace?

Jsem členem kontrolní a dislokační komise zastupitelstva a sám navštěvuji řadu kulturních událostí, především výstavy, takže četné informace mám z první ruky. Hodně vycházím i z místního tisku.

Říkal vám někdy někdo, co do kroniky napsat a co vynechat?

To jsem si určoval sám. Dvakrát mě zkontrolovala komise a neshledala problémy. Obsah byl vždy jen na mně.

S psaním kroniky jste skončil na vlastní žádost?

Vůbec ne, popravdě jsem se to dozvěděl až z novin. Trochu mě to mrzí, ale dění ve městě sledovat nepřestanu. Budu mít alespoň čas na napsání kroniky naší rodiny. Zajímavé události si z novin ale vystřihuji stále.

Autor: Martin Weiss