V březnu vychází jubilejní rozšířené dvojčíslo zpravodaje Kroniky a kronikáři. Je to již dvacet let, co začal zpravodaj pro kronikáře a vlastivědné pracovníky vycházet. Z tiskoviny určené převážně pro pražské kolegy kronikáře se stal oficiálním celostátním periodikem určeným pro kronikáře z České republiky i Slovenska.

Součástí zpravodaje bude i metodický materiál s názvem Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním? Najdete v něm stručná a jasná doporučení k vedení tohoto typu kroniky, včetně konkrétních rad „jak na to.“

Předplatitele prosíme, aby v období 1.3. – 15. 3. 2019 v systému po svém přihlášení zkontrolovali pečlivě svoji zasílací adresu -) v pravém sloupci klikněte na záložku Váš účet. Své osobní údaje zde prosím aktualizujte vždy při jakékoliv změně, vyhnete se tak nepříjemnostem při zasílání zpravodaje nebo kontaktu z naší strany.

Samostatně bude možné tento zpravodaj zakoupit za 100 Kč + poštovné.