AKRON je volné zájmové sdružení, které vzniklo před sedmi lety. Je to zkratka sdružení pro zájemce

o historii. Tedy:

Archiváře,

Kronikáře,

Rodopisce z

Orlických hor,

Náchoda, celé ČR i ze zahraničí.

Sdružení vzniklo vlastně náhodou. Měl přiletět můj příbuzný z USA a chtěl se setkat s kronikáři a lidmi, kteří by měli informace o našich rodokmenech. V té době jsem znala několik kronikářů i amatérských genealogů. Postupně jsem je kontaktovala a pozvala je na společnou schůzku. Všichni projevili o setkání zájem a informovali své známé. Nejprve mělo setkání navštívit 20 zájemců, ale postupně jejich počet stoupl na 40. Proto jsem se rozhodla uskutečnit setkání v sále hotelu Zlatý potok v Kounově u Dobrušky. Všem účastníkům se setkání velmi líbilo a tak jsme se rozhodli, že se sejdeme opět a to další rok a na stejném místě.

Původně jsme se jmenovali Archiváři Podorlicka, ale mnoho lidí se domnívalo, že sdružení je jen pro profesionální archiváře a tak jsme název změnili na AKRON. Setkáváme se jednou za rok, skoro pravidelně první sobotu v červenci. Stále v Kounově u Dobrušky.

Na setkání jezdí lidé z celé ČR i ze zahraničí. Vždy je zaplněný celý velký sál hotelu a zájemci o setkání si rezervují místa i několik měsíců dopředu. Pravidelně jsou na setkání i zahraniční hosté. Mezi ně patří můj příbuzný z USA, z SRN pak např.: pan Sigrid Amborn (Petr Smola) a jeho bratranec Dieter Smola, dále pak manželé Kristine a Gúnter Mally. Na setkání pozveme vždy několik hostů, kteří se zajímají o historii, nebo mají zájem naše členy informovat o různých aktivitách z této oblasti. Setkání a účast hostů zajišťují společně se mnou další pořadatelé. Nyní je nás – pořadatelů celkem devět a vše děláme zdarma a ve svém volném čase.

Našich setkání se v průběhu 7. let účastnili:  Na první setkání v r. 2009 přijel např. první bratranec zpěváka Jiřího Šlitra a host z USA. Druhé setkání Archivářů Podorlicka v r. 2010 navštívili: PhDr. Ladislav Hladký CSc., Ing. Jiří Stach – dopisovatel do sborníku Rodným Krajem, PhDr. Jan Škoda ml. – archivář z Prahy. O setkání byl článek v Orlickém týdeníku.  Hosté třetího setkání v r. 2011 – již s názvem AKRON: Ing. Martin Prouza – 90 let autobusové dopravy v Orlických horách, PhDr. Jaroslav Šůla CSc., PhDr. Josef Ptáček, Mgr. Alena Čtvrtečková – autorka knihy o holocaustu, Janka Schmidtová – malířka rodokmenů s podmalbou na sklo, Jan F. Křivohlávek  –  archivář ve výslužbě, Ing. Václava Domšová, předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči KÚ Hradec Králové, host z USA. O třetím setkání se psalo v Opočenských novinách, Rychnovském týdeníku a sborníku Rodným krajem. V r. 2012 se uskutečnilo čtvrté setkání a jako hosté přijeli: Mgr. Jaromír Košťák –  předseda kronikářů Čech, Moravy a Slezka (SK ČMS), PhDr. Josef Krám – Rychnovsko a známé osobnosti, Mgr. Alena Čtvrtečková – co je třeba k vydání knihy, Josef Matuška – sběratel starých pohledů z Orlických hor, bratranci Smolovi z NSR. Na páté setkání v r. 2015 přijeli: Mgr. Jaromír Košťák – předseda SK ČMS, Ing. Libor Kovář, místopředseda SK ČMS, Mgr. Vojtěch Šustek – Heydrichiáda ve východních Čechách, Mgr. Alena Čtvrtečková – osudy židovských rodin, Olga Castiellová, Mgr. Libor Pařízek – II. světová válka v okolí Rychnova n Kněžnou, Mgr. Michal Hofman – Orlické muzeum v Chocni, PhDr. Václav Sádlo – před důchodem ředitel regionálního muzea v Náchodě, Jan F. Křivohlávek – znaky a vlajky v Rychnově n. Kněžnou, Ing. Jiří Stach – sborník Rodným krajem, JUDr. Miroslav Antl, Stanislav Motl – spisovatel, redaktor, host z USA. Na šestém setkání v r. 2016 byli: Mgr. Jaromír Košťák – předseda SK ČMS, Mgr. Václav Nýč – projekt BANÁT v Rumunsku, RNDr. Renata Pavlíčková – panství Opočno: znaky, hosté z NSR a USA. V roce 2017 přijeli jako hosté:  Mgr. Jaromír Košťák  –  předseda SK ČMS, Ing. Petr Kalivoda – profesionální genealog, Lucie Nekvasilová z Národní kroniky, Mgr. Alena Čtvrtečková – kronikářka Náchoda, Josef Lukášek – spisovatel a vypravěč pověstí a příběhů Orlických hor, manželé Mally z NSR. Hosté osmého setkání v r. 2017:  Mgr. Jaromír Košťák – předseda SK ČMS, Ing. Petr Kalivoda – profesionální genealog, Alena Vrbová z Prahy – genealožka a členka sboru divadelníků v divadle na Vinohradech. Dále pak manželé  Vlastimil- dlouholetý genealog a Eva Polatovi z Trutnova. Také ing. Jiří Stach, dopisovatel do sborníku Rodným krajem, PhDr.Josef Ptáček, Karel Nývlt, Jiří Králíček ze spolku ABAKUS.

10. setkání AKRONu se konalo 7. 7.  2018 v Kounově. Jako hosté vystoupili: Ing. Josef Novotný: Cestování za historií s BN AKTIVITY,  Josef Šorm, místopisec  z Dehtova a autor knih,  Ing. Petr Kalivoda – profesionální genealog,   S. Petr Amborn, Ing. Mgr. Karel Nývlt – příspěvek z historie Nového Města nad Metují, PhDr. Jan Škoda ml. – příspěvek o historii mlýnů a uveřejnění na webových stránkách.

V současné době má AKRON více jak 400 registrovaných členů. Členství je bezplatné a registrace je také zdarma. Naše volné zájmové sdružení má i vlastní webové stránky: www.i-akron.cz  Také e-mail: pro.akron.oh@seznam.cz   Na setkání si členové poslechnou příspěvky hostů a pak mají možnost si vyměnit své poznatky a zkušenosti. Např. sestavování rodokmenů, hledání v matrikách atd. V průběhu roku mají členové možnost mezi s sebou komunikovat prostřednictvím našich webových stránek a e-mailu, případně i telefonu.

Nemáme a ani jsme nikdy neměli žádného sponzora, ani finanční prostředky. To, že se setkání AKRONu konají již deset let je zásluhou všech pořadatelů i členů. Doufám, že naše volné sdružení zde bude i v dalších letech. Třeba jako odkaz pro naše potomky, kteří budou mít zásluhou AKRONu zachované informace o předcích.

Z. Hartmanová, zakladatelka AKRONu a hlavní pořadatelka setkání