5. krajský seminář kronikářů Karlovarského kraje se koná v úterý 25.11.2008 v Krajské knihovně. Jeho organizátorem je tradičně samotný KARLOVARSKÝ KRAJ, čímž se touto specifikou tento region v rámci republiky zcela vymyká.

Program je vskutku nabitý a začíná už od 9 hodin. V úvodu přivítá kronikáře Ing. Eva Valjentová – radní pro kulturu, památkovou péči, lázeňství a cestovní ruch Karlovarského kraje a Jan Prudík (pověřený vedoucí odboru KPPLaCR KÚ KK), který následně provede Vyhodnocení 2. ročníku soutěže Kronika roku a předá finanční odměnu třem nejúspěšnějším kronikářům. Hodina bude patřit kronikáři Mgr. Tomáši Hromádkovi z Prahy, který podá informace nejen začínajícím kronikářům o tom jak vést kroniku obce, pohovoří o úpravě kronik a předá praktické rady a zkušenosti. Zmíní se rovněž o metodické podpoře kronikářů (Příručky, literatura a další metodická pomoc pro kronikáře. Kontakty. Prezentace zpravodaje „Kroniky a kronikáři“). Po přestávce Mgr. Andrea Holasová – kronikářka a archivářka městské části Praha 6 bude mluvit o Legislativě pro kronikáře – Co kronikářům ukládá zákon o kronikách (Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.), aplikace dalších zákonů: ochrana citlivých dat, přístup k informacím (Zákon na ochranu osobních údajů 101/2000Sb.), Archivní zákon č. 499/2004 Sb a zmíní se také o tradici kronik u nás (od počátků v antice, přes Kosmovu kroniku až po vrcholný středověk). Následovat bude půlhodinová diskuse. V závěrečném bloku představí svoji kroniku vítěz 2. ročníku soutěže Kronika roku a na závěr ukáže Jindřich Konečný z Horní Blatné kroniku divadelního spolku.