6. března 2016 v modlitebně Církve československé husitské Aloise Spisara v Praze – Spořilově požehnal patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta knize Po stopách spořilovských legionářů (knihu vydal vydavatel zpravodaje Kroniky a kronikáři). Mezi hosty slavnostního aktu byli mj. zástupci městské části Praha 4 a Masarykova demokratického hnutí.
Po bohoslužbě, která byla cíleně zaměřena k odkazu T. G. Masaryka a československých legií a ještě před samotným požehnáním knize zazněly čtené pozdravy od biskupa CČSH Davida Tonzara a předsedkyně Českého statistického úřadu Ivy Ritschelové. Samotné požehnání knize provedl Tomáš Butta slovy a za doprovodu zvonu odlitého v loňském roce u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa. Vedle čestného občany Prahy 4 Vladimíra Prchlíka hovořil o peripetiích spojených s vydáním knihy šéfredaktor Spořilovských novin Tomáš Hromádka. Po oficiálním ukončení akce pokračovala neformální autogramiáda, prodej knihy a diskuze spojená s občerstvením, které zajistil Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova.

Za velkého zájmu veřejnosti proběhla o den později (7. března) prezentace knihy v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. Dobrý start knize popřála mj. předsedkyně Konfederace politických vězňů paní Naděžda Kavalírová. Fotografie z akce najdete na facebookových stránkách Muzea T. G. Masaryka v Lánech – zde.


 

Po stopách spořilovských legionářůKniha Po stopách spořilovských legionářů zachycuje osudy 38 vojáků z první světové války – legionářů, kteří se účastnili bojů na frontách v Rusku, Francii a Itálii a jejich odkaz, který v Praze, v zahradní čtvrti Spořilově po svém návratu z bojišť první světové války zanechali, mimo jiné ve formě pomníku Hrdinům od Zborova na Roztylském náměstí.
Publikace zahrnuje i popis snah organizací i jednotlivců o obnovu pomníku v různých obdobích, včetně diskuse, která proběhla v místních Spořilovských novinách. Součástí publikace jsou kresby, fotografie a doklady připomínající jednotlivé osudy spořilovských občanů. Knihu uvozuje stať doc. Ing. Vratislava Preclíka, CSc. místopředsedy Masarykova demokratického hnutí o samotné bitvě u Zborova (2. 7. 1917).

Publikace je určena nejen občanům Prahy 4 – Spořilova, ale také všem zájemcům o historii první světové války a knihy o Praze.

Formát A5
160 stran
Plnobarevný tisk v pevné vazbě

Cena: 250 Kč
Poštovné: 70 Kč
Publikaci lze objednat na adrese kronikari@regionplus.cz.