Březolupy – Sympatický čtyřicátník Radek Berecka měl v neděli v Březolupech zodpovědný úkol, a to zastavovat dopravu před průvodem, který procházel obcí. Už osm let má ale na svých bedrech ještě další úkol, je obecním kronikářem. „Většina kronikářů je staršího věku, já stále ještě pracuji, jsem stavební technik. Historie je ale mým koníčkem, a tak kroniku píšu rád,“ vypráví, zatímco se rozhlíží po shromáždění, aby mu neunikla žádná maličkost.

„Zápis do kroniky se dělá jednou ročně, ale tak dobrou paměť, abych si pamatoval všechno do detailů, zase nemám. Musím si dělat zápisky a také vždy vycházím z obecního zpravodaje, který pravidelně vydáváme,“ přibližuje svůj úkol Berecka. Připouští, že je to spousta práce, ale má ji rád. „Přiznávám, že loňský zápis ještě sesumírovaný nemám, ale vždy to trvá zhruba půl až tři čtvrtě roku, než zpracovaný materiál předložím ke schválení zastupitelstvu. Dnešní den bude v kronikách určitě zapsán zlatým písmem,“ usmívá se.

Kromě oslav 750. výročí první zmínky o obci připomněl ještě několik dalších významných milníků historie. „Zpočátku byla obec v područí vrchnosti, ze kterého se vymanila, v roce 1869 pak začal fungovat samostatný obecní úřad. Tak staré budovy jako například v Uherském Hradišti nemáme. Nejstarší je zámek, původně ze šestnáctého století. Ale při nedávné rekonstrukci silnice na Šarovy byly objeveny archeologické nálezy, o kterých jsme dosud nevěděli. I ty dokládají, že obec má být na co pyšná, její historie je skutečně bohatá,“ uzavírá své vyprávění Berecka.