V závěru roku byl na výborové schůzi Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska přijat návrh udělit toto ocenění za dlouholetou kronikářskou činnost a publikace s místním historicko-vlastivědným obsahem těmto kronikářům:

► paní L. Tvrdíkové ze Žehuně na Kolínsku za více jak padesátiletou činnost v oboru včetně publikování,

► paní M. Zdeňkové z Prahy 15 za popularizaci života a díla Antonína Švehly

► Mgr. T. Hromádkovi z Prahy – Velké Chuchle s přihlédnutím k celostátnímu působení ve prospěch nejen začínajících kronikářů i autorství publikace s názvem Kroniky obcí.

► PhDr. M. Šikulovi z Bohuňova na Žďársku. Řadu let píše a ilustruje místní kroniku, která svou úrovní vzbuzuje mimořádnou pozornost na seminářích. Navíc pravidelně publikuje nejen v odborném tisku.

Dodatečně byl odsouhlasen již udělený titul, který podal v předvolebním období starosta obce pro PhDr. P. Majera z Opavska. Bude slavnostně udělen spolu s diplomem, který byl zadán k zhotovení jednomu z kronikářů.

Jaromír Košťák
Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska