Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky
Autor

Jaromír Košťák

Kostelní kronikář

Za dvacetiletou spolupráci s kronikáři měst a obcí jsem se poprvé setkal s tvůrcem těchto zápisů Vladislavem Marešem (1936), jenž působí jako důchodce
Pokračovat ve čtení

Kronikáři a práce navíc

Psaní kronik měst a obcí je dáno zákonem, i když by se jistě našla místa, kde tato skutečnost není plněna.  Jako lektor kronikářských
Pokračovat ve čtení

KOUNOV podeváté

Začátkem letošních školních prázdnin se v Orlických horách v Kounově u Dobrušky uskutečnilo již 9. AKRON – volné sdružení archivářů, kronikářů a rodopisců. Hotelový sál
Pokračovat ve čtení

Kronikářský epitaf

Knihu s názvem Mezi Vltavou a Sázavou o 280 stranách textu většího formátu než klasická A4 napsal známý publicista Václav Šmerák a vyšla v roce
Pokračovat ve čtení

Kounov poosmé

Volné sdružení archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska (AKRON) uspořádalo v sobotu 2. července již tradiční setkání ve velkém sále hotelu Zlatý potok.
Pokračovat ve čtení

Nejčastější pravopisné chyby v kronikách

Zcela anonymně jsem vybral z náhodně pročtených zápisů do obecních kronik z let 2009 – 2012 vybrané pravopisné chyby. Je u nich pro
Pokračovat ve čtení

Kronikářka ze Žehuně

Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska rozhodlo udělit barevný grafický list s názvem Kronikář/ka roku. Jeho podobu vytvořil Mgr. Martin Šikula z Českomoravské
Pokračovat ve čtení

Český jazyk pro kronikáře

Pravopisná příručka pod názvem Pravopis pro kronikáře a úředníky , kterou si mohou zájemci zdarma stáhnout v rámci kronikářského zpravodaje (Ke stažení ->
Pokračovat ve čtení

Jaká byla pocta Bohumilu Hrabalovi?

Loňská výročí někdejšího výpravčího v Kostomlatech, kde vznikal za 2. světové války jeho slavný román s názvem Ostře sledované vlaky, měla pokračování. Stalo
Pokračovat ve čtení

Kronikáři roku 2014

V závěru roku byl na výborové schůzi Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska přijat návrh udělit toto ocenění za dlouholetou kronikářskou činnost a
Pokračovat ve čtení

Pamětní deska a kronikářka

V posledním měsíci roku 2014 byla v Praze odhalena předválečnému premiérovi Antonínu Švehlovi (1873-1933). Právem se o něm říkalo, že byl největším českým
Pokračovat ve čtení

Kronikáři z pražského okolí

Již potřetí se 30. května uskutečnilo setkání, tentokráte v roztockém muzeu a v režii Státních okresních archivů Praha – východ a Praha –
Pokračovat ve čtení

© (c) Kroniky a kronikáři 1999-2016

Kroniky a kronikáři - zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv.
Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část zpravodaje publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail: redakce@kronikari.info.