Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky
Autor

Jaromír Košťák

Kostelní kronikář

Za dvacetiletou spolupráci s kronikáři měst a obcí jsem se poprvé setkal s tvůrcem těchto zápisů Vladislavem Marešem (1936), jenž působí jako důchodce
Pokračovat ve čtení

Kronikáři a práce navíc

Psaní kronik měst a obcí je dáno zákonem, i když by se jistě našla místa, kde tato skutečnost není plněna.  Jako lektor kronikářských
Pokračovat ve čtení

KOUNOV podeváté

Začátkem letošních školních prázdnin se v Orlických horách v Kounově u Dobrušky uskutečnilo již 9. AKRON – volné sdružení archivářů, kronikářů a rodopisců. Hotelový sál
Pokračovat ve čtení

Kronikářský epitaf

Knihu s názvem Mezi Vltavou a Sázavou o 280 stranách textu většího formátu než klasická A4 napsal známý publicista Václav Šmerák a vyšla v roce
Pokračovat ve čtení

Kounov poosmé

Volné sdružení archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska (AKRON) uspořádalo v sobotu 2. července již tradiční setkání ve velkém sále hotelu Zlatý potok.
Pokračovat ve čtení

Nejčastější pravopisné chyby v kronikách

Zcela anonymně jsem vybral z náhodně pročtených zápisů do obecních kronik z let 2009 – 2012 vybrané pravopisné chyby. Je u nich pro
Pokračovat ve čtení

Kronikářka ze Žehuně

Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska rozhodlo udělit barevný grafický list s názvem Kronikář/ka roku. Jeho podobu vytvořil Mgr. Martin Šikula z Českomoravské
Pokračovat ve čtení

Český jazyk pro kronikáře

Pravopisná příručka pod názvem Pravopis pro kronikáře a úředníky , kterou si mohou zájemci zdarma stáhnout v rámci kronikářského zpravodaje (Ke stažení ->
Pokračovat ve čtení

Jaká byla pocta Bohumilu Hrabalovi?

Loňská výročí někdejšího výpravčího v Kostomlatech, kde vznikal za 2. světové války jeho slavný román s názvem Ostře sledované vlaky, měla pokračování. Stalo
Pokračovat ve čtení

Kronikáři roku 2014

V závěru roku byl na výborové schůzi Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska přijat návrh udělit toto ocenění za dlouholetou kronikářskou činnost a
Pokračovat ve čtení

Pamětní deska a kronikářka

V posledním měsíci roku 2014 byla v Praze odhalena předválečnému premiérovi Antonínu Švehlovi (1873-1933). Právem se o něm říkalo, že byl největším českým
Pokračovat ve čtení

Kronikáři z pražského okolí

Již potřetí se 30. května uskutečnilo setkání, tentokráte v roztockém muzeu a v režii Státních okresních archivů Praha – východ a Praha –
Pokračovat ve čtení

Nad kronikou obcí

Svazek obcí Blatenska z jižních Čech uspořádal koncem června setkání tří desítek kronikářů v Myšticích. Sešli se zkušení i začínající zásluhou Ing. R.
Pokračovat ve čtení

Středočeské keltské slavnosti a tři kronikáři

V Dobšicích na Kolínsku se už podesáté uskutečnily o letošní pouti v sobotu 29. června. Byly připravovány od září a tradičně přilákaly několikrát
Pokračovat ve čtení

Chebský kronikář

Před dvaceti lety byl městským úřadem osloven J. J. Turek, zda by se neujal psaní kroniky. Souhlasil, i když jediná zkušenost spočívala ve
Pokračovat ve čtení

První pracovní setkání kronikářů

Uspořádalo ho neziskové občanské Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s SOA Praha na Chodoci dne 12. března za účasti 26
Pokračovat ve čtení

Příklad kronikářského zápisu

Vstupem do nového kalendářního roku je pro kronikáře dobou, kdy celoroční shromažďování podkladů pro další díl obecní nebo městské kroniky nástává období realizace.
Pokračovat ve čtení

Psát fakta a nehodnotit

Pár životopisných zajímavostí o nejstarším kronikáři Kronikáři a knihovníkovi panu Josefu Vernerovi ze Záboří nad Labem ve Středočeském kraji už bylo před řadou
Pokračovat ve čtení

Kronikářka ze Žehuně

Střípky z místopisu Název téhle středočeské obce je úzce spojen s historií románského kostela sv. Gotharda vysvěceného r. 1137. V latinsky psaných záznamech
Pokračovat ve čtení

O dobřichovickém archivu

Také dějiny tohoto archivu v nedávno ještě existujícím okrese Praha-zpád začaly vznikat až v 2. polovině minulého století, kdy byla utvářena jednotná archivní
Pokračovat ve čtení

Kronikáři v Dobřichovicích

Koncem května se jich tady potřikrát (z toho jednou v sobotu) vystřídalo 57. Zájem přítomných ocenil lektor Mgr. T. Hromádka slovy: \“Byl jsem
Pokračovat ve čtení

Tajemství pohlednice

Mezi padesátkou kronikářů a jejich sympatizantů z archivů i Středočeského KÚ, kteří se sešli v polovině února na Výstavišti v Lysé nad Labem,
Pokračovat ve čtení

Jak vznikají kronikářské webové stránky?

Jméno kronikářky obce Mokré Dagmar Honsnejmanové není v kronikářské komunitě neznámé. Aktivní knihovnice, příkladná kronikářka a redaktorka místního zpravodaje z vesničky pod Orlickými
Pokračovat ve čtení

Krátké zprávy od předsedy Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska

Úspěch kronikářky * Odevzdání ročního zápisu * Přiklonění k archivům Úspěch kronikářky V malé obci s názvem Mokré v Královéhradeckém kraji působí jako
Pokračovat ve čtení

Kronikáři v Praze se sešli pod hlavičkou Sdružení kronikářů

Tři desítky kronikářů se sešly 22. března a to již \“pod taktovkou\“ občanského sdružení SK ČMS, tedy Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska.
Pokračovat ve čtení

Kronikář z příhraniční oblasti

Poznal jsem ho na jednom z brněnských setkání a zaujaly mne problémy, které se mohou vyskytnout v obcích s národnostní menšinou. PhDr. P.
Pokračovat ve čtení

Okolo Středu Čech II.

Na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde se 18. 2. sešlo kolem padesátky kronikářů a jejich sympatizantů, jsem mezi exponáty příležitostné výstavky umístil
Pokračovat ve čtení

Nová služba

Od října loňského roku ji poskytuje v Bystřici n. Olší kronikář PhDr. Petr Majer, a to každou druhou středu v měsíci od 16
Pokračovat ve čtení

Mezi Vltavou a Sázavou

Ve Středočeském kraji, v obci, která má ve znaku vedle náboženského atributu trs jahod, vznikla na počest 950. výročí  nevšední publikace, kterou sestavili
Pokračovat ve čtení

Okolo Středu Čech

Okruh sponzorů kolem kolem jílovského Regionálního muzea hmotně umožnil petrovskému kronikáří v někdejším okrese Praha západ Ing. Otakaru Vorlovi vydat knížečku s názvem
Pokračovat ve čtení

Do kronikářského zápisu 2012

V roce 1862 byla založen SOKOL. Po vzniku samostatného státu dostal název Československá obec sokolská. Těšil se velké oblibě a přízni, což mimo
Pokračovat ve čtení

Výstava kronik v Mladé Boleslavi

V archivu mladoboleslavského hradu je možno do 30. června denně od 8 do 16 hodin si prohlédnout výstavu 63 svazků ručně psaných a
Pokračovat ve čtení

Portrét kronikáře v televizi

V pořadu Barvy života odvysílá ČT 2 ve středu 15.6. v 17 hod. a v repríze v neděli 19. 6. v sedm hodin
Pokračovat ve čtení

Zajímavý návrh

Setkal jsem se s ním u kronikářky Ing. E. Hozmanové z Lovosic. Navrhuje, aby setkávání kronikářů probíhalo přes archivy. Doslova říká: „Ty jsou
Pokračovat ve čtení

Hasičtí kronikáři

Začátkem května se ve Státním okresním archivu ve Žďáru nad Sázavou uskutečnilo již 7. setkání kronikářů. Tentokráte byli pozváni hasiči, kteří píší kroniku
Pokračovat ve čtení

Hledají informace o pétépácích

Redakce časopisu PTP se obrací na kronikáře s žádostí o vyhledání kronikářských zápisů zřejmě po r. 1989 o mladých mužích, kteří v padesátých
Pokračovat ve čtení

Nejstarší kronikář

Mezi účastníky kronikářů na Výstavišti v Lysé nad Labem v sobotu 12.2. jsem srdečně přivítal pana Josefa Vernera ze Záboří nad Labem. Jako
Pokračovat ve čtení

Kronikářka, Švehla a výstava

Kronikářka Prahy 15 paní Marie Zdeňková, autorka reedice knihy o předválečném premiérovi Antonínu Švehlovi, přijela také 12.2. do Lysé. Pilně fotografovala a pohotově
Pokračovat ve čtení

Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska se představuje

Vážení přátelé, v závěru roku 2009 bylo připomenuto 20. výročí činnosti pražského SEKURKONu, jehož lektoři se starají více jak 5 let o odborný
Pokračovat ve čtení

Marie Zdeňková – kronikářka MČ Praha 15 více jak 17 let, fotografka (výstavy na Slovensku a v Anglii)

Je známa publikací o „největším českém sedlákovi“ a ministerském předsedovi Ant. Švehlovi z Hostivaře. Projevuje velký zájem o místa, kde byla Švehlova památka
Pokračovat ve čtení

Milín proslavily poslední výstřely II. světové války

Jiří Vostarek (narozen 14.2.1937), kronikář Milína více jak 35 let – od r. 1974. Poslání kronikáře převzal od paní Marie Hájkové, která byla
Pokračovat ve čtení

O kronikářích z hlediska profesní organizace

Na jednom z nedávných seminářů, který pořádal v Pardubicích pražský SEKURKON, bylo navrženo založení organizace, která by měla hájit zájmy kronikářů. Nápad se
Pokračovat ve čtení

© (c) Kroniky a kronikáři 1999-2021

Kroniky a kronikáři - zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv.
Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část zpravodaje publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail: redakce@kronikari.info.