Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhl čtvrtý ročník Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. Kronikáři se sešli v prostorech Sokolovny v obci Dubicko (okres Šumperk, Olomoucký kraj).

V úvodním slově přivítala Eva Petrášová téměř dvě desítky přítomných kronikářů, kteří do Dubicka zavítali ze Zábřežska, Mohelnicka, Šumperska a Rýmařovska. Tradičně byl každý kronikář vyzván, aby se představil a krátce popsal svoji obecní kroniku (jak dlouho se kronikářství věnuje a zda je kronika psána ručně či elektronicky). V tomto bodu představování bylo velmi dobré pozorovat, jak jsou kronikáři pro svou činnost zapáleni a jak se této práci věnují s nadšením a velkou obětavostí. Mnozí se rozpovídali o sběru dobových fotografií a dokumentů ve své obci, návštěvách pamětníků a následném zaznamenávání těchto informací.

Po vzájemném představení a příjemném povídání si o kronikářské práci, přivítal kronikáře a seznámil historii i současnost hostící obce Dubicko pan starosta Mgr. Václav Hampl.

Následovala poutavá prezentace etnografky Vlastivědného muzea v Šumperku Mgr. Márii Kudelové s příspěvkem nazvaným „Kronikářské záznamy jeden z pramenů k bádání o lidové kultuře“.

Mgr. Kudelová představila kalendářní obyčeje a zvyky napříč vývojem ve vztahu vyjadřujícího člověka k přírodě, k předkům a nadpřirozeným silám. Počátek tradic počínaje masopustním obdobím, Velikonoc – vynášení smrti a smrťáka, velikonočním klapáním, obchůzek s Jidášem, pomlázkou, dále svátky letního slunovratu – Letnice, vožení krále a vodění královničky, otevírání studánek, slavnosti Božího těla, hodů a posvícení, adventu a vánočních zvyků. Prezentace byla proložena historickými i současnými regionálními fotografiemi.

Celé setkání bylo okořeněno vystavenými kronikami obcí přivezenými z depozitáře Státního okresního archivu Šumperk. Přítomní kronikáři měli možnost do těchto kronik nahlédnout.

Závěr kronikářského setkání patřil zajímavé komentované prohlídce v podání pana starosty Mgr. Václava Hampla, který všechny přítomné provedl interiérem kostela Církve československé husitské a kostela Povýšení svatého kříže v Dubicku.

Ráda bych poděkovala všem kronikářům za jejich účast a přátelskou atmosféru. Za skvělou spolupráci patří poděkování panu starostovi Mgr. Václavu Hamplovi a kolektivu Obecního úřadu v Dubicku i v Rohli. Děkuji spoluorganizátorům akce, Státnímu okresnímu archivu Šumperk a Vlastivědnému muzeu v Šumperku.

Eva Petrášová

kronikářka obce Rohle