V roce 2017 se konalo celkem 12 seminářů odborně zaštítěných lektorem ze zpravodaje Kroniky a kronikáři. Seminářů se zúčastnilo přes 250 účastníků. Byli mezi nimi kronikáři, starostové měst, zastupitelé, pracovníci obecních a městských úřadů. Seriál seminářů bude pokračovat i v příštím roce. Odbornou účast na seminářích nabízíme vzdělávacím institucím, dobrovolným svazkům obcí, mikroregionům, muzeím a archivům.  Semináře jsou zaměřeny prakticky s důrazem na aktuální problémy kronikářské práce včetně možností řešení individuálních problémů a dotazů.

 

 


Již proběhlo:

28. listopadu 2017 (úterý) – PELHŘIMOV – Obsah a přílohy obecní kroniky – Odpolední seminář pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov

27. října 2017 (pátek) –  OSTRAVA – Kronikářská praxe I – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Olomouc. 

26. října 2017 (čtvrtek) – OLOMOUC – Kronikářská praxe I – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Olomouc. 

3. října 2017 (úterý) – ROHLE – Píšeme kroniku v 21. století – Seminář pro Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko

23. srpna 2017 (středa) – ZLÍN – Kronika 21. století – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s., pobočka Olomouc.

24. srpna 2017 (čtvrtek) – BRNO – Kronikářská praxe II – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s.

25. srpna 2017 (pátek) – PRAHA – Kronika 21. století  –  pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s.

16. května 2017 (úterý) – NOVÝ BYDŽOV – Píšeme kroniku v 21. století – Odpolední seminář pro DSO Podcidlinsko.

13. dubna 2017 (čtvrtek) – PLZEŇ – Kronika 21. století – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s.

29. března 2017 (středa) – MILEVSKO – Přílohy ke kronice. Seminář pro Svazek obcí regionu Písecko.

17. března 2017 (pátek) – PRAHA – Kronika 21. století  – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. (Kurz je vhodný zejména pro začínající kronikáře nebo pro kronikáře, či pracovníky obcí, kteří žádné odborné školení neabsolvovali.)

3. února 2017 (pátek) – BRNO – Kronikářská praxe I   – pořadatelem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s.

 

 

(původní článek vyšel 7. 1. 2017)