To je poselství 6. setkání kronikářů, které pronesla jedna z nejstarších účastnic setkání v Lysé nad Labem – kronikářka Žehuně na Kolínsku paní Ludmila Tvrdíková. Obsáhle infomovala o své obci a aktivitách na záchranu tamní kostnice. Obecní kroniku píše neuvěřitelných 54 let a v loňském roce se podílela na oslavách výročí první zmínky o obci a založení Sboru dobrovolných hasičů. Kronikářka Roztok u Prahy Jaroslava Werberová představila svojí netradiční přílohu ke kronice – powerpointovou prezentaci s fotografiemi z jednotlivých akcí. Kronikář Litoměřic pan Oldřich Doskočil se omluvil, zastoupil ho ale kolega z Prahy 11 dr. Jiří Bartoň se svým kronikářským pohledem na svět. O své knize věnované Nymburku referoval Jan Řehounek a s velmi zajímavými poznatky z vedení kroniky na malé obci (Mlýnec – součást Kopidlna) seznámil posluchače Oldřich Suchoradský. Pisatel těchto řádků také informoval o změnách v kronikářské legislativě. Setkání se účastnilo pětadvacet kronikářů převážně z Prahy a Středočeského kraje. K prohlédnutí byla také malá výstavka věnovaná naší problematice, jejímž autorem byl dr. Jiří Bartoň.