Publikace z historie a současností obcí a měst vydávají nejen obce a renomovaná nakladatelství, ale často vlastním nákladem nadšení badatelé, historici a dokonce i kronikáři. V minulém čísle jsme oslovili čtenáře zpravodaje s prosbou o zaslání ukázek. Sešla se nám pozoruhodná sbírka knih. ● Smutnou kapitolou kronikářské praxe je situace, když se kronikář se svojí obcí a kronikou z různých důvodů loučí. ● Ačkoliv v druhé polovině loňského roku vrcholila další vlna pandemie nemoci covid-19, podařilo se uspořádat celou několik setkání, seminářů a dalších kronikářských aktivit. ● Uvnitř čísla také připomínáme všem čtenářům existenci profesní skupiny Kronikáři na sociální síti Facebook, kde si mohou on-line vyměňovat názory a zkušenosti a navázat kontakt s kolegy kronikáři. ● Zpravodaj obsahuje celou řadu dalších rad, námětů a informací.

Zpravodaj jsme dnes rozeslali všem předplatitelům v České republice a na Slovensku. Pokud svůj výtisk neobdržíte do 6. dubna 2022, napište nám na e-mail: redakce@kronikari.info. Kontrolou databáze jsme zjistili, že mnozí čtenáři ve svém účtu na kronikari.info neaktualizovali i přes naši výzvu své nevyplněné (nebo jen částečně vyplněné) zasílací údaje. Znovu vás prosíme, zkontrolujte si po svém přihlášení na webu kronikari.info své zasílací údaje!