21. září vyšlo letošní druhé číslo kronikářského zpravodaje. Hlavním tématem čísla je úvod k obecní kronice a zaznamenávání událostí mezinárodního, národního a regionálního charakteru.  ● Uvnitř čísla také připomínáme všem čtenářům existenci profesní skupiny Kronikáři na sociální síti Facebook, kde si mohou on-line vyměňovat názory a zkušenosti a navázat kontakt s kolegy kronikáři. ● Zpravodaj obsahuje celou řadu dalších rad, námětů a informací.

Zpravodaj jsme rozeslali všem předplatitelům v České republice a na Slovensku. Pokud svůj výtisk neobdržíte do 27. září 2022, napište nám na e-mail: redakce@kronikari.info. Kontrolou databáze jsme zjistili, že mnozí čtenáři ve svém účtu na kronikari.info neaktualizovali i přes naši výzvu své nevyplněné (nebo jen částečně vyplněné) zasílací údaje. Znovu vás prosíme, zkontrolujte si po svém přihlášení na webu kronikari.info své zasílací údaje!

Nejste předplatiteli, přesto byste chtěli časopis získat? Zpravodaj vám rádi zašleme (50 Kč výtisk + 25 Kč obyčejné ekonomické poštovné s obálkou). O výtisk se můžete přihlásit na e-mailu redakce@kronikari.info, nezapomeňte do e-mailu napsat fakturační údaje.