Před pěti lety vznikl nápad spojit síly několika jihočeských organizací (Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje a jihočeského Svazu knihovníků a informačních pracovníků) a uspořádat pro kronikáře trochu netradiční společný seminář. Iniciátorkami byly jihočeské knihovnice, které také mnohé vykonávají ve své obci funkci kronikářky.

První seminář se uskutečnil v roce 2018 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a tam se také objevil návrh, aby se kronikáři scházeli v některém z bývalých okresních měst a aby součástí programu byla také návštěva státního okresního archivu v daném místě.

V roce 2019 se seminář uskutečnil v Třeboni. Hostitelem byl Státní oblastní archiv. Vedle praktických zkušeností s vedením, ukládáním a využíváním obecních kronik, zpřístupňování a využívání kronik uložených v archivu v praxi, se účastníci seznámili s dějinami a vývojem augustiniánského kláštera v Třeboni. Vyvrcholením semináře byla komentovaná prohlídka nově zrekonstruovaných prostor SOA včetně prostor konzervátorských a restaurátorských ateliérů.

Akce se líbila a účast byla hojná. Jako další místo setkání, které se mělo uskutečnit v roce 2020, byly vybrány Strakonice. Připravený seminář ale nebylo možno uskutečnit pro koronavirovou epidemii.

Také v roce 2021 se organizátoři setkání snažili marně, seminář byl ze stejných důvodů na poslední chvíli zrušen.

Tak tedy do třetice všeho dobrého… V polovině září tohoto roku se konečně vše podařilo a jihočeští kronikáři se sešli ve Státním okresním archivu ve Strakonicích. Uvítaly je vedoucí strakonického archivu Mgr. Jana Lískovcová a jménem organizátorů Daniela Wimmerová. Program byl zaměřen hlavně na praktické zkušenosti kronikářů a výměnu zkušeností. Hovořilo se také o farních kronikách, digitalizaci kronik v SOA Třeboň nebo o kronikách Jednoty Karla Havlíčka Borovského Strakonice. Účastníci se měli také příležitost seznámit s velmi zajímavou osobností regionu dr. Bohumírem Lifkou, historikem, knihovníkem a členem řádu Maltézských rytířů. Na závěr byla připravena prohlídka strakonického archivu.

Zbývá ještě dodat, že účast na semináři byla bezplatná,  honoráře lektorů zajistil jihočeský Spolek pro obnovu venkova, pohoštění Svaz měst a obcí Jihočeského kraje a organizování setkání se ujal jihočeský Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci se zaměstnanci strakonického archivu. Akce se setkala s poměrně velkým zájmem a snahou organizátorů je v dobře započatém díle pokračovat.

Daniela Wimmerová, kronikářka města Kaplice