V roce 2015 vstupuje zpravodaj Kroniky a kronikáři do svého prvního oficiálního ročníku. Časopis určený převážně obecním, spolkovým a školním kronikářům tak vstupuje do nové etapy své existence. Od roku 1999, kdy začal vycházet, byl distribuován převážně interně uvnitř kronikářské komunity. Od roku 2015 má svého pevného vydavatele, redakci i distribuci.
Abychom dostáli tiskovému zákonu, budete se se zpravodajem setkávat v tištěné podobě minimálně dvakrát ročně.
Síla a hlavní hodnota zpravodaje je ovšem hlavně na internetu, kde na adrese http://kronikari.info najdete archiv všech vydání zpravodaje od roku 1999, více než 600 dalších článků a materiálů. Bez zajímavosti není ani složka s archivními materiály z dřívějších dob. Předplatitelé v rámci nabízených služeb mohou využívat kronikářskou poradnu, kam se mohou obracet s problémy týkajícími se vedení obecních kronik, vedení obecních zpravodajů a konec konců i v souvislosti s kronikářstvím i místní kultury obecně. Předplatitelům je určen i pravidelný e-mailový servis s novinkami v kronikářském dění. Internetové stránky jsou optimalizovány pro čtení v mobilních telefonech a tabletech, rovněž lze využít službu RSS. O tom, jak uhradit předplatné a stát se pravidelným čtenářem si přečtete na jiném místě zpravodaje.
Věřím, že si zpravodaj najde své čtenáře i mezi dalšími spřátelenými skupinami badatelů, genealogů, heraldiků a archivářů a bude i nadále místem, kde se lze potěšit, přečíst si něco zajímavého, nebo vstřebat aktuální informace.

Tomáš Hromádka
šéfredaktor a vydavatel