1. 12. byli oceněni starostové a kronikáři ze 47 soutěžících obcí v krajské soutěži Plzeňského kraje. Prvenství z loňského ročníku obhájily Strašice. Kroniky soutěžily ve 2 kategoriích. V kategorii obce do 500 obyvatel se utkalo 19 obcí a v kategorii obce nad 500 obyvatel pak 28 obcí. Nejúspěšnější obce za své kroniky v každé kategorii obdržely od Plzeňského kraje finanční odměnu:

Kategorie obce do 500 obyvatel:

1. místo obec Koryta (5 tis. Kč)
2. místo obec Štichov (3 tis. Kč)
3. místo obec Záchlumí (2 tis.Kč)

Kategorie obce nad 500 obyvatel:

1. místo obec Strašice (5tis.Kč)
2. místo město Přimda (3tis.Kč)
3. místo obec Žihle (2tis.Kč)

Vítězným obcím také věnoval cenu sponzor soutěže – digitalizaci kroniky a její zveřejnění. Udělena byla také zvláštní ocenění. Čestné uznání za nadstandardní přístup při vedení kroniky získalo město Spálené Poříčí a obec Útušice, Čestné uznání za video dokumentaci si odnesly Dnešice a Líšťany a Čestným uznáním za komplexní dokumentaci se pyšní Pačejov a Kožlany. Ostatní kronikáři odešli z vyhodnocení s pamětním listem.