Mezi účastníky kronikářů na Výstavišti v Lysé nad Labem v sobotu 12.2. jsem srdečně přivítal pana Josefa Vernera ze Záboří nad Labem. Jako obvykle přinesl ukázat obecní kroniku. Protože mu brzy bude již 88 let, patří zřejmě mezi nejstarší píšící kronikáře u nás. I když kroniku Záboří začal psát až v roce 1991 po úmrtí předcházejícího kronikáře, toto poslání mu bylo spojeno s vedením knihovny. Řídil se zásadou – psát fakta a nehodnotit.

Ač neabsolvoval akademické vzdělání ve smyslu malířském, jeho zápisy patří mezi málo vídané skvosty. To dokládají např. slova prof. PhDr. Jana Kopeckého, DrSc – „kdy u nás budou mít zase takto vypravenou a zpracovanou kroniku, která obec se tím bude moci pochlubit?“Ke spolupracovníkům v oblasti kultury v Záboří patří také školní vychovatelka paní I. Stará. Ta shodou okolností přihlásila Vernerovu kroniku do Muzea kuriozit v Pelhřimově. Následoval zvídavý pohovor s pracovníkem tohoto muzea a v blízké době budou sbírky obohaceny o Vernerovu kroniku ze Záboří. Dodejme však, že pan J. Verner psal také padesát let kroniku kopané (1945-1995) v Novém Boru. Doslova o tom říká: „Je to 30 svazků a asi 1300 listů, jediný časopis bez povolovacího čísla a bez tiskového dozoru“.
Cesta k tomuto budoucímu ocenění vedla přes Brno, kam Verner finalisty doprovázel. Po čtyřicetiminutovém zpovídání a prohlížení bylo rozhodnuto o zařazení kroniky ze Záboří do muzea kuriozit v Pelhřimově.