K 1.4.2010 ukončuje Česká pošta po 160 letech doručování telegramů. Tato služba je totiž v době mobilních telefonů pro poštu značně prodělečná. Podle informací České pošty v roce 2009 přijali pracovníci 3 337 poboček Pošty od občanů celkem 756 telegramů. Tedy v průměru 63 telegramy měsíčně na celém území republiky. V dnešní době šlo přitom o finančně náročnou službu, vždyť za podání telegramu si pošta účtovala cca 80 Kč a za každé další slovo do deseti znaků dalších 5 Kč.
Ještě před patnácti lety doručila pošta telegram okamžitě po jeho obdržení. V současnosti se telegram doručuje při běžné pochůzce doručovatele. Telegram tedy došel – stejně jako běžná listovní zásilka – až druhý den po jeho podání. Držitel licence pro telegrafní službu, společnost Telefónica 02, Czech Republic, a.s., vypověděla České poště smlouvu na doručování telegramů na podzim minulého roku.
Mnozí kolegové kronikáři jistě využili dnešní den k tomu, aby odeslali ze „své“ obecní pošty poslední telegram a náležitě tuto událost zdokumentovali…