Postmoderní doba s sebou přináší řadu technologických novinek a to překvapivě i v oblasti doposud rutinní kronikářské práce. S jednou z nich seznámil své kolegy na semináři „Kronika 21. století“ pořádaném Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu o.p.s. v Olomouci v rámci diskuse kronikář obce Seloutky Lubomír Kaprál.

Jde o fotoknihu, novinku, kterou nabízejí běžné fotolaby již více než dva roky.
Jednoduše řečeno, na svém počítači si připravíte ve speciálním programu (lze jej zdarma stáhnout z internetu) text kroniky, který doplníte fotografiemi a popisky. Po jeho definitivním ukončení a zpracování výsledný soubor zašlete do fotolabu, kde vám z podkladu vytvoří digitální tiskovou technologií regulérní vázanou knihu s texty a obrázky dle vašeho zadání.
Taková kronika dle mé vizuální kontroly splňuje zcela nároky zákona 132/2006 Sb. v paragrafu 2, odstavci 1, že se kronika také vede „v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou.“

Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, kronika vypadá skutečně efektně. Sporná ovšem může být trvanlivost takového dokumentu (zejména tiskové technologie), protože tu nikdo zatím nedokáže garantovat. Kolega kronikář se navíc také musel vypořádat s problémem, že program dokáže vkládat pouze obrázky a nikoliv text – a musel tedy text převést na obrázek, a pak do knihy vložit, čímž se text rozrastroval (převedl na body). Jiné programy od jiných firem, však tuto možnost již umožňují, na trhu nejde totiž o technologii jedinou. Dnes existují dokonce i firmy (nejsou to fotolaby ale vydavatelství), které jsou schopny vydat knihu od jednoho kusu. Podle slov kronikáře, pořízení fotoknihy vyšlo obec zhruba na 900 Kč.

 

Lubomír Kaprál se s novinkou pochlubil také na dalším setkání kronikářů v Kralicích na Hané – další informace najdete v Prostějovském deníku zde.