Křest knihy s uvedeným názvem proběhl v knihovně dne 14.12.2010, kdy se zároveň slavnostně otvírala nová knihovna a obecní úřad. Pozvání přijali knihovnice z Opočna, Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou, dále paní Jarmila Gruntová, dcera významného kronikáře obce Mokré Stanislava Baše s manželem. Všechny hosty přivítala starostka obce Blanka Kučerová.


Slavnostního otevření knihovny přestřižením symbolické stuhy se ujaly knihovnice Dagmar Honsnejmanová a paní Věra Hrubá, která již léta v knihovně pomáhá a patří jí za to velký dík. Hosté si prohlédli knihovnu a všem se moc líbila. O vzniku knihy a o spolupráci s obcí Mokré pak pohovořil také autor dr. Josef Ptáček. Samotného křtu se ujali autoři knihy a kmotrem se stala paní Jarmila Gruntová, která velice podporuje mokerskou kroniku zapůjčením nebo darem různých historických dokumentů.
Při této příležitosti zde byla také vystavena Bible Mokerských evangelíků (1766), kniha Lovecká besídka z roku 1896 Emila Musila-Daňkovského (zapůjčeno), dále kniha s originálním knižním lístkem Čtenářsko-hospodářské besedy, kterou kronice obce věnoval Zdeněk Žďárský a další kniha Emila Musila Daňkovského Ze školy latinské, kterou obci věnovala Knihovna města Plzně.
Kniha „Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010“ je vydána u příležitosti 620 let od první zmínky o obci zachycuje ucelený přehled od nejstarších dějin až do současnosti Za zmínku stojí, že k důležitým dokumentům, které obec získala, patří kopie listiny o první písemné zmínce z 25.7.1390, jejíž originál je uložen v archivu Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Do knihy se podařilo vložit i nový znak a vlajku obce, které schválil 20.10.2010 podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V knize je spousta dobových fotografií. K nejstarším a nejzajímavějším patří fotografie Bible mokerských evangelíků z roku 1766, obálka z knihy Lovecká besídka Emila Musila-Daňkovského, patrně nejvýznamnějšího mokerského občana z roku 1896, původní knižní evidenční list knihy Čtenářsko-hospodářské besedy v Mokrém nebo také třeba pozvánka na ples z roku 1872.

Současně s knihou obec Mokré vydala historickou retro pohlednici, která je hlavním motivem na obálce knihy o Mokrém a která je též k zakoupení na obecním úřadě.

Zájemci si mohou knihu objednat na adrese: kronika.mokre@seznam.cz