Zápisy v kronice by měly být v tomto případě rozmístěny v tomto pořadí (nezávazné doporučení):


– titulní list
– všeobecný úvod
– popis stavu obce k roku, kdy byla pamětní kniha založena
– období let 1918 – 1938
– druhá světová válka 1939 – 1945
– život v obci v letech 1945 – 1989 (s důrazem na společenské změny v souvislosti s nástupem komunismu, politickým uvolněním v 60. letech a následnou normalizací)
– Obec po roce 1989 (sametová revoluce, společenské změny v obci, obnova samosprávy, ekonomická transformace – restituce, privatizace, obnova soukromého podnikání)
– současné roční zápisy
– v závěru svazku rejstřík

(Článek byl poprvé zveřejněn, 27. 9. 2008, aktualizován 3. 6. 2018)