Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha VI – VII (1810 – 1816) vychází poprvé v pražském univerzitním nakladatelství Karolinum a zakoupíte je za 450 Kč.

František Jan Vavák (1741 – 1816) byl největší z českých selských písmáků. Bez školního vzdělání samostudiem dosáhl značného kulturního rozhledu. V první buditelské generaci se uplatnil jako autodidaktický kronikář, hudebník, zeměměřič a kartograf, úspěšně hospodařil na svém statku v Milčicích u Poděbrad, věnoval se rostlinné i živočišné výrobě a ovocnářství, vyráběl si vlastní nástroje.
Od roku 1774 byl obecním rychtářem, zasloužil se o uplatňování zákonnosti i praktické náboženské tolerance. Vrcholem jeho díla jsou sedmisvazkové Paměti, deníkové záznamy, v nichž doznívá lidová barokní zbožnost a ozývá se vysoký stupeň národní i stavovské uvědomělosti.
Prvních pět svazků Pamětí vydal v letech 1907 až 1938 církevní historik P. Jindřich Skopec (1873 o – 1940), zbývající dva svazky z období 1810 až 1816 za protektorátu edičně připravovala Pekařova žačka Stanislava Jonášová-Hájková (1903 – 1985). Z její pozůstalosti byla revidována a dokončena jejich edice spolu s úvodní studií.

ISBN 978- 80- 246- 1482- 3