V Galerii Františka Drtikola v příbramském Zámečku – Ernestinu byla ve čtvrtek 4. června 2009 slavnostně zahájena rozsáhlá výstava výtvarníka a spisovatele Jana Čáky, který 12. června 2009 dovrší osmdesát let svého dosavadního aktivního života.
Tvorba Jana Čáky zahrnuje grafiku, knižní ilustrace, heraldiku (známý je soubor 120 grafických listů s vyobrazením znaků československých horních měst) a návrhy medailí. Čáka je autorem mnoha knih, v nichž se věnuje Podbrdsku (např. Po Brdech se chodí pěšky, Brdské toulání, Toulání po Brdech, Obrázky z Podbrdska, Střední Brdy – Krajina neznámá, Podbrdskem od městečka k městu). Zde kronikářským způsobem mimořádně zaznamenal zvyky a tradice kraje. Jeho knihy se za léta od svých prvních vydání staly už legendou a jsou inspiračním zdrojem pro všechny vlastivědné pracovníky. Pozoruhodná jsou však i jeho další díla jako Kráčím starou Příbramí, Zmizelá Příbram starou flexaretou, Příbramský rok, Poutník Mácha, Cesta na severovýchod nebo Zmizelá Vltava.
18. května 2009 byla Jan Čáka jmenován čestným občanem Přibrami, města, kde strávil většinu svého života. Kromě malířských a spisovatelských aktivit se významně zapojil do činnosti příbramských skautů a odborně pomohl i příbramskému muzeu.
Při vernisáži jubilantovi popřáli vedle galeristky Hany Ročňákové nejen místostarostové města Ivan Šedivý a Václav Černý, ale rovněž ředitel Hornického muzea v Příbrami dr. Josef Velfl, zástupci oldskautů, krojovaní horníci ze spolku Prokop a další hosté, které při dlouhotrvajících gratulacích a improvizované autogramiádě neustále překvapoval svým elánem a velkou skromností.
Výstava potrvá do 31. července. Otevřeno: úterý – neděle 9 – 17 hod. a kronikáři z Podbrdska a blízkého okolí (např. Prahy) by si ji ROZHODNĚ neměli nechat ujít!

Připraveno ve spolupráci s redakcí řevnického časopisu Ruch a internetovým zpravodajem Bohoušek – www.bohousek.cz