Osmnácté číslo tištěného kronikářského zpravodaje vychází k 1. listopadu 2011 a obdrží ho v následujících dnech zdarma všichni předplatitelé vstupu do elektronické verze časopisu Kroniky a kronikáři v obálce poštou. Zpravodaj bude k dispozici na kronikářských seminářích a setkáních, vážným zájemcům je možné zpravodaj rovněž poslat poštou (bližší informace na kontaktním e-mailu). Verze ve formě PDF dokumentu bude umístěna v neveřejné části elektronického zpravodaje.

Z obsahu čísla:
– Z knížky vystoupil živý skřítek Nárožníček
– Setkání kronikářů
– Proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů
– Český jazyk v kronice
– Potřebuje zákon 132/2006 Sb. prováděcí vyhlášku? Potřebují ji kronikáři?
– Nový typ vedení kroniky – FOTOKNIHA
– Co je to AKRON?
– Je možné napadnout pravdivost zápisu do kroniky?