V posledním měsíci roku 2014 byla v Praze odhalena předválečnému premiérovi Antonínu Švehlovi (1873-1933). Právem se o něm říkalo, že byl největším českým sedlákem. Tohle finančně nezávislé postavení spolu se skvělými organizačními a politickými schopnostmi ho vynesly do čela obnoveného státu v roce 1918, a to nejdříve jako ministra vnitra a následně po tři období ministerského předsedy. Navíc právě proto, že stál v čele státotvorné politické strany, v níž nebyl rozdíl mezi statkářem a malým rolníkem. Kvůli zákeřné nemoci však musel odejít z veřejného života. Jeho pohřeb se stal celonárodní událostí.
Zásluhou kronikářky MČ Praha 15 Marie Zdeňkové mohl novodobě vstoupit do povědomí národa. Její kniha (už v několikátém vydání) přiblížila Švehlovu celoživotní dráhu. Jako uznávaná fotografka (nejen doma, v regionálním Hlasateli, ale i výstavami v Anglii nebo na Slovensku) knižně zmapovala všechna místa, kde byl tento státník připomenut pomníkem. A právě proto se jí dostalo pocty, že na pamětní desce umístěné v průčelí vchodu do Národního zemědělského muzea v Praze se objevila věrná podoba Švehlova obličeje, kterou navrhla. Stalo se tak za účasti ministra zemědělství M. Jurečky a Společnosti Antonína Švehly v čele P. Černým. Po slavnostní události jsme vyslechli přednášku o významu znovu připomínaného státníka a přijali pozvání k návštěvě muzea.
Jaromír Košťák