Úspěšné vykročení do roku 2019, zdraví, radost a pohodu v novém roce přeje všem čtenářům redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři.

P.S. V roce 2019 oslavíme dvacet let existence zpravodaje Kroniky a kronikáři. Oslavíte je s námi?