Vážení čtenáři,

přejeme Vám klidné vánoční svátky, radost, zdraví a pohodu v novém roce.

Tomáš Hromádka

za redakci zpravodaje Kroniky a kronikáři